STYROL a.s.

Aktuální projekty z podpory EU

MODERNIZACE TECHNOLOGIE LISOVACÍCH STROJŮ PRO VÝROBU PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (EPS) A REALIZACE VLASTNÍ FVE 

 

Cílem projektu je zvýšení hospodárnosti vlastního provozu, snížení výdajů na elektrickou energii a snížení
podílu na tvorbě emisí CO2 vlivem bezemisního vyrábění elektrické energie.

V rámci projektu je ve společnosti realizováno:


1. Výměna stávajících lisovacích strojů za modernější stroj
2. Pořízení a instalace FV systému určeného pro vlastní spotřebu


Tento projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie V. výzva.

 

Projekt ke stažení - kompletní znění