STYROL a.s.
  1. STYROLBLOK - systémové EPS tvárnice
  2. Výroba polytsyrénových obalů a fixací
  3. Výroba tepelných izolací

STYROL a.s. | výroba pěnového polystyrenu EPS

Akciová společnost STYROL a.s. byla založena v roce 2009 se zaměřením na výrobu produktů z pěnového polystyrenu, a to stavební polystyren, fixační obaly, technické výlisky, termoboxy, výplňové kuličky a dekorační výrobky. Činnost zahájila v pronajatých výrobních a skladovacích prostorách v průmyslovém areálu na Zašovské ulici ve Valašském Meziříčí, kde od začátku úspěšně rozvíjela spolupráci s mnoha obchodními partnery. V roce 2013 byly pronajaté prostory převedeny do vlastnictví firmy STYROL a.s.. Jejich kapacita byla brzy nedostatečná a tak firma přistoupila k modernizaci provozu zakoupením nových zařízení, byly opraveny stávající výrobní prostory a dokončena výstavba nové skladovací haly. Ke zlepšení pracovního prostředí a ke zkvalitnění služeb pro zákazníky byla brzy dokončena také nová administrativní budova s parkovištěm a v celém areálu byly zhotoveny nové asfaltové plochy. V současné době probíhá výstavba další skladovací haly. Tyto významné kroky přispívají ke zvýšení komfortu našich zákazníků a ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

Přestože firma STYROL a.s. zaměstnává méně než 15 zaměstnanců, stala se díky svým kvalitním výrobkům a službám, spolehlivosti a flexibilitě dodavatelem významných obchodních partnerů na českém trhu, jako je např. firma HELUZ, Bidfood Kralupy, Prefa Brno, DITON, TEVA Czech Industries a řada dalších, se kterými firma spolupracuje dlouhodobě.

Sortiment výrobků STYROL a.s. zahrnuje z větší části zakázkovou výrobu pro konkrétní zákazníky - jak lisované tak řezané výrobky. Zabývá se také realizací menších zakázek pro regionální zákazníky, řezáním desek běžných fasádních i atypických rozměrů a tvarovek podle zadání zákazníků. Významnou část produkce tvoří lisované polystyrenové tvárnice STYROLBLOK, které jsou již mnoho let využívány pro výstavbu bazénů a rodinných domů.

Od roku 2018 se firma STYROL a.s. zabývá recyklací neznečištěného polystyrenového odpadu, ze kterého vyrábí polystyrenovou drť využitelnou do zásypů, pro lehčení zeminy a nebo jako příměs do lehčených betonů. Touto činností se firma snaží přispět k ochraně životního prostředí.

Dlouhodobými prioritami společnosti STYROL a.s. jsou kvalitní výrobky a služby, spokojený zákazník a solidní a prosperující firma.

 

ISO 9001:2016

Společnost zavedla a zlepšuje Systém managementu kvality od roku 2010. Úroveň systému a shoda s normou ČSN EN ISO 9001:2016 je zajišťována pravidelnou prověrkou společností BEST QUALITY, s.r.o.

Pěnový polystyren EPS

Bloková výroba polystyrenu dle EN 13 163,  polystyren EPS  70, 100, 150  pro fasády, podlahové a střešní konstrukce. Modelářský polystyren EPS M.

 

 

 

 

Zobrazit podrobnosti

Lisované obaly EPS

Na tvarovkových lisech vyrábíme přepravní termoboxy, fixace a obaly pro elektroniku, obaly pro potravinářský a farmaceutický průmysl, ochranné fixace, krycí rohy. Zajišťujeme výrobu forem dle požadavků zákazníka.

 

 

Zobrazit podrobnosti

Dekorační výlisky

Lisování a řezání dekoračních výrobků různých druhů, polystyrenové věnečky, polokoule, vločky, písmena aj., zakázková výroba.

 

 

 

 

Zobrazit podrobnosti