STYROL a.s.
  1. STYROLBLOK - systémové EPS tvárnice
  2. Výroba polytsyrénových obalů a fixací
  3. Výroba tepelných izolací

STYROL a.s. | výroba pěnového polystyrenu EPS

Akciová společnost STYROL a.s. vznikla v roce 2009 s programem na výrobu pěnového polystyrenu. Jejím záměrem bylo vyrábět produkty z expandovaného polystyrenu EPS a to stavební, fixační i Dekorační výrobky.  Činnost zahájila v pronajatých výrobních a skladovacích prostorách v průmyslovém areálu na Zašovské ulici ve Valašském Meziříčí. V roce 2013 byly tyto prostory převedeny do vlastnictví firmy STYROL a.s.. Za dobu existence firmy došlo k modernizaci provozu zakoupením nových zařízení, byly  opraveny stávající výrobní prostory a v blízké budoucnosti bude dokončena přístavba nové skladovací haly, správní budovy a  venkovních manipulačních ploch.

 

Firma se od svého vzniku neustále rozvíjí. Díky schopnosti uspokojit náročné požadavky zákazníků a operativnímu řešení zakázek si za dobu své existence vybudovala okruh stálých spokojených zákazníků. (např. firma HELUZ, Bidfood Kralupy, Prefa Brno, DITON a mnoho jiných).

 

ISO 9001:2016

Společnost zavedla a zlepšuje Systém managementu kvality od roku 2010. Úroveň systému a shoda s normou ČSN EN ISO 9001:2016 je zajišťována pravidelnou prověrkou společností BEST QUALITY, s.r.o.

Pěnový polystyren EPS

Bloková výroba polystyrenu dle EN 13 163,  polystyren EPS  70, 100, 150  pro fasády, podlahové a střešní konstrukce. Modelářský polystyren EPS M.

 

 

 

 

Zobrazit podrobnosti

Lisované obaly EPS

Na tvarovkových lisech vyrábíme přepravní termoboxy, fixace a obaly pro elektroniku, obaly pro potravinářský a farmaceutický průmysl, ochranné fixace, krycí rohy. Zajišťujeme výrobu forem dle požadavků zákazníka.

 

 

Zobrazit podrobnosti

Dekorační výlisky

Lisování a řezání dekoračních výrobků různých druhů, polystyrenové věnečky, polokoule, vločky, písmena aj., zakázková výroba.

 

 

 

 

Zobrazit podrobnosti

Aktuální projekty z podpory EU

MODERNIZACE TECHNOLOGIE LISOVACÍCH STROJŮ PRO VÝROBU PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (EPS) A REALIZACE VLASTNÍ FVE 

 

Cílem projektu je zvýšení hospodárnosti vlastního provozu, snížení výdajů na elektrickou energii a snížení
podílu na tvorbě emisí CO2 vlivem bezemisního vyrábění elektrické energie.

V rámci projektu je ve společnosti realizováno:


1. Výměna stávajících lisovacích strojů za modernější stroj
2. Pořízení a instalace FV systému určeného pro vlastní spotřebu


Tento projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie V. výzva.

 

Projekt ke stažení - kompletní znění