Výroba polystyrenu EPS

 

 

Základní informace

 

Typy EPS a jejich použití

 

 

 

 

 

EPS 50

pro šikmé střechy jako izolace mezi a pod krokvemi

 

EPS 70

fasádní zateplovací systémy kotvené, jádrové izolace s přizdívkou

 

EPS 100

zateplovací systémy, ploché střechy s běžným zatížením, plovoucí podlahy s běžným zatížením

 

EPS 150

ploché střechy s vysokým zatížením, plovoucí podlahy s vysokým zatížením

 

LPM M

modelářský polystyren bez samozhášivé úpravy (hořlavý) pro výrobu spalitelných modelů